TEKNİK YAZI

ADC-Analog Digital Converter Kullanımı Üzerine

Bildiğiniz üzere tüm dünya analogtur. Bu yüzden ona ait herhangi bir şeyi dijital sistemlerimiz ile  ölçüp değerlendirmek, işlemek ve bu değerlere göre belli görevlerin komutlarını yaptırmak istersek  ADC ye yani Analog Digital Converter a ihtiyacımız vardır.

Nedir bu ADC?

adctodigit

ADC …